Türkiye’de Bilgi Düzensizliği ile Mücadele Etmek

Bilgi Düzensizliği ile Mücadele için Eğiticinin Eğitimi Programı

Eğiticinin Eğitimi Programı (EEP) bilgi düzensizlikleri ve yanlış bilgiyle mücadele edebilmek, bireyleri bilgi düzensizliklerine karşı daha dayanıklı hale getirebilmek ve medya-okuryazarlığı düzeyinin yükseltilebilmesi için Bilgi Düzensizlikleri ile Mücadele Eğitimcileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitimler, yanlış bilgi türleri, bilginin güvenlikleştirilmesi, infodemi, dijitalleşmenin dezenformasyonla ilişkisi, küresel düzlemde alınan önlemler, toplumda yanlış bilgiye karşı direnç oluşturma, doğrulama mekanizmaları gibi konuları kapsamaktadır.

Bu eğitimi başarıyla tamamlayan eğitimciler kursiyerlere eğitim verecektir.

Kavram Videoları

Bilgi düzensizliği ile ilgili temel kavramlara ve konulara dair hazırlanan kısa videolara Youtube kanalımızdan ulaşabilirsiniz.

Dezenformasyona karşı mücadele.pdf
küresel_siyasette_yeni_dezenformasyon.pdf

Yayınlar

Dezenformasyonla Mücadele El Kitapçığı ve Küresel Siyasette Yeni Dezenformasyon Ekosistemini Anlamak yayınlarına ulaşabilirsiniz.

İnfografikler

Yanlış bilgi türleri, dezenformasyon ve yanlış bilgiyi tespit edebilmek için ipuçları infografiklerimize ulaşabilirsiniz.

Ders İzlencesi

27 Kasım-23 Aralık tarihlerinde düzenlenen ve 12 dersten oluşan sertifika programının izlencesine ve okumalarına ulaşabilirsiniz.

"Building Disinformation Resilience in Turkey: An Educational Approach" ve "Combatting Information Disorder in Turkey: An Instructor-based Training Program" projeleri NATO Kamu Diplomasisi bölümü tarafından desteklenmektedir.

@rdismisedu

info@rdmedu.com