Program Hakkında

Bilgi Düzensizliği ile Mücadele için Eğiticinin Eğitimi Programı

Eğiticinin Eğitimi Programı (EEP) bilgi düzensizlikleri ve yanlış bilgiyle mücadele edebilmek, bireyleri bilgi düzensizliklerine karşı daha dayanıklı hale getirebilmek ve medya-okuryazarlığı düzeyinin yükseltilebilmesi için Bilgi Düzensizlikleri ile Mücadele Eğitimcileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitimler, yanlış bilgi türleri, bilginin güvenlikleştirilmesi, infodemi, dijitalleşmenin dezenformasyonla ilişkisi, küresel düzlemde alınan önlemler, toplumda yanlış bilgiye karşı direnç oluşturma, doğrulama mekanizmaları gibi konuları kapsamaktadır.

Bu eğitimi başarıyla tamamlayan eğitimciler kursiyerlere eğitim verecektir.