Proje Hakkında

RDM EDU 3.0: Türkiye’de Medya Dezenformasyonuyla Mücadele

NATO Kamu Diplomasisi tarafından desteklenen “Türkiye’de Medya Dezenformasyonuyla Mücadele” başlıklı projemiz çok yakında başlıyor!

Prof. Dr. Emel Parlar Dal ve Prof. Dr. Emre Erdoğan’ın yürüttüğü bu yeni proje, 2020 yılının Kasım-Aralık aylarında gerçekleşen “Türkiye’de Dezenformasyon Direnci İnşa Etmek: Eğitimsel Bir Yaklaşım” ve 2021 yılının Haziran-Temmuz aylarında gerçekleşen “Türkiye’de Bilgi Düzensizliği ile Mücadele Etmek: Eğitici Temelli Program” başlıklı projelerimizin devamı olarak, gazeteciler, tüm medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri/çalışanlarına yönelik olarak tasarlandı.

Temel olarak Türkiye’de bilgi düzensizliği ile mücadeleye katkı sunmaya odaklanan bu projede; bilgi düzensizliğine neden olan ve bu yolla bilgi ekosistemine derinden zarar veren faktörlerin neler olduğu, neden ve nasıl meydana geldiği ve hangi kanallarla engellenebileceği konusunda tartışmalar yürütmeyi, medyanın yanlış bilginin yayılması ve engellenmesindeki rolüne dikkat çekmeyi ve de bilgi bozukluğuna karşı Türkiye medyası ve sivil toplum kuruluşlarını daha dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyoruz.

Bu çerçevede, ilk olarak medya ekosistemi, bilgi düzensizliği ile ilgili temel konular, bilgi bozukluğunda medyanın rolü ve etkisi, bilgi düzensizliğinin güvenlik boyutu, uluslararası kuruluşların bilgi düzensizliğine karşı yaklaşımları gibi konularda gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine yönelik çevrimiçi eğitimler düzenleyeceğiz. Ardından, hazırlayacağımız açık erişimli kaynaklar aracılığıyla seminerlerde ele alınan konuları kamuoyunda yaygınlaştırmaya çalışacağız.

Programımızın detaylı içeriği ve gelecek faaliyetlerimiz için websitemizi kontrol etmeyi ve Twitter hesabımızı takip etmeyi unutmayın!


RDM EDU 2.0: Türkiye’de Bilgi Düzensizliği ile Mücadele Etmek: Eğitici Temelli Program

NATO tarafından desteklenen “Türkiye’de Bilgi Düzensizliği ile Mücadele Etmek: Eğitici Temelli Program” başlıklı proje eğiticinin eğitimi ve eğitilenlerin eğitimi olmak üzere iki aşamalı bir eğitim stratejisi, eğitim için etkileşimli görsel-işitsel araçların kullanımı ve karşı direnç araç seti geliştirme ve kitlesel açık erişimli kurslar olmak üzere üç seviyeli bir stratejiye dayanmaktadır.

Peki, proje kapsamında ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz nelerdir? Ne gibi etkinlikler planlanmaktadır?

Proje, bilgi düzensizliğine sebep olan ve bu yolla bilgi ekosistemine derinden zarar veren faktörlerin neler olduğu, neden ve nasıl meydana geldiği ve hangi kanallarla engellenebileceği konusunda iki aşamalı bir eğitim anlayışıyla geniş kitlelerde farkındalık yaratmak ve Türkiye’de “bilgi güvenliği” üzerine kendi epistemik topluluğunu kurmayı hedeflemektedir.

Bu noktada en başta eğiticinin eğitimi, daha sonrasında ise bu eğiticilerin gerçekleştireceği bir sertifikalı bir eğitim programını öngörmektedir. Eğitimler, yanlış bilgi türleri, bilginin güvenlikleştirilmesi, infodemi, dijitalleşmenin dezenformasyonla ilişkisi, küresel düzlemde alınan önlemler, toplumda yanlış bilgiye karşı direnç oluşturma, doğrulama mekanizmaları gibi konuları kapsamaktadır. Böylece, sorumlu medya okur-yazarları olma noktasında etkileşim yaratma hedeflenmektedir.

Proje kapsamında ayrıca kitlesel açık erişimli kurslar üzerinden insanların her an ulaşabileceği bir program da hazırlanacaktır. Bunun için kısa eğitim videoları ve özgün bir eğitim müfredatı sunulacaktır.

Eğitim programı, açık erişimli eğitim videoları ve sizin için hazırlayacağımız diğer aktivitelerin bir parçası olmak veya haberdar olmak için websitemizi kontrol etmeyi ve Twitter hesabımızı takip etmeyi unutmayın!

RDM EDU 1.0: Türkiye’de Dezenformasyon Direnci İnşa Etmek: Eğitimsel Bir Yaklaşım

NATO tarafından desteklenen Türkiye’de Dezenformasyon Direnci İnşa Etmek: Eğitimsel Bir Yaklaşım” başlıklı proje eğitim, etkileşimli görsel-işitsel araçların kullanımı ve karşı direnç araç seti geliştirme olmak üzere üç seviyeli bir stratejiye dayanmaktadır.

Peki, proje kapsamında ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz nelerdir? Ne gibi etkinlikler planlanmaktadır?

Günümüz bilgi çağında, dijitalleşmeyle beraber yanlış bilgi ve yalan haber “bilgi güvenliği” kavramına yeni bir boyut kazandırmıştır. Dezenformasyona karşı daha az dirençli olan ve sosyal medyaya en fazla maruz kalan gençleri, farklı öğrenme yöntemlerini bir arada kullanarak bilgilendirmek ve toplumun genelinde nasıl daha “sorumlu” medya okuyucusu ve sosyal medya kullanıcısı olunacağı konusunda farkındalık uyandırmak projenin en temel amacıdır.

Bunların yanı sıra, doğrulama mekanizmalarına başvuru, yanlış bilgilere karşı koyma ve yalan haberlerin yayılmasını önleme araçlarının etkin kullanımı direnç inşasında atılabilecek en önemli adımlardır. Bu amaçla, öncelikle üniversite öğrencilerine yönelik bir çevrimiçi seminer serisi ve sertifika programı düzenlenecektir.

Katılımcılara sunmak üzere çeşitli eğitim materyallerini içeren özgün bir öğretim müfredatı geliştirilecektir. Seminer programının bir parçası olarak katılımcıların kapasite değişimi ön testler ve son testler aracılığıyla ölçülecektir. Dezenformasyonla mücadele araçları ve doğruluk kontrol mekanizmalarına ilişkin infografikler sitemizde yer bulacaktır.

Dezenformasyon nedir, güvenlik açısından tehdit unsuru mudur, siber güvenlik nedir, dezenformasyona karşı nasıl direnç gösterilir, infodemik nedir gibi konuları ele alacağımız seminer serisi, eğitici kısa videolar ve playbook gibi çeşitli aktivite ve çalışmalarımız için websitemizden ve Twitter hesabımızdan yapacağımız duyuruları takip etmeyi unutmayın!