Konuşmacılar

Prof. Dr. Emre Erdoğan

Verdiği Ders: Bilgi Düzensizliğinde Temel Kavramlar

Özgeçmiş

Emre Erdoğan İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm başkanıdır. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında doktora derecesi bulunan Erdoğan, akademi ve sivil toplumda çeşitli projelerde araştırmacı ve kıdemli danışman olarak görev yapmıştır. Araştırmaları siyasi katılım, dış politika ve kamuoyu, çocuk ve gençlerin refahı, metodoloji ve istatistiğe odaklanmaktadır. Türkiye'de gençlik, Suriyeli mülteci gençlerin entegrasyonu, ötekileştirme, kutuplaşma ve popülizm konularında çalışmakta ve yayınlar yapmaktadır.

Dr. Ş. Gökçe Gezer

Verdiği Ders: Bilgi Düzensizliğinin Güvenlik Boyutu

Özgeçmiş

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Araştırma Görevlisi olan Dr. Gezer yüksek lisans eğitimini Koç Üniversitesi (2012), doktora eğitimini ise “Ortadoğu’da Toplumsal Güvenlik: Baas Dönemi Irak Örneği (1968-2003)” başlıklı tezi ile Kadir Has Üniversitesi’nde (2018) tamamlamıştır. Eleştirel güvenlik çalışmaları kapsamında kimlik ve toplumsal güvenlik konuları üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Doç. Dr. Sinan Alper

Verdiği Ders: Bilgi Düzensizliğinin Psikolojik Boyutu

Özgeçmiş

Sinan Alper, Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Siyasi/ahlaki tutumlar ve onların arkasındaki sosyal bilişsel süreçlerle ilgilenen, insan psikolojisi ve dünyada olup bitenler arasında bağlantı kurmayı amaçlayan Sinan Alper’in 20’ye yakın çalışması uluslararası dergilerde yayınlanmıştır. “Sağcılığın ve Solculuğun Psikolojisi: Farklı Dünyaların İnsanları” isimli kitabın yazarlarından olmakla birlikte, bilimsel psikoloji çalışmalarının bulgularını Twitter ve "Bu İnsanlar Neden Böyle?" Podcast programı üzerinden de geniş kitlelere iletmektedir.

Doç. Dr. Bilge Şenyüz

Verdiği Ders: Medya Ekosistemi ve Bilgi Düzensizliği

Özgeçmiş

Bilge Şenyüz halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde doçent doktor olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde; doktora ve yüksek lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı'nda tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları programında ikinci yüksek lisans eğitimini 2017 yılında bitirdi. 15 Mart 2017-15 Mart 2018 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Massachusetts Üniversitesi/Amherst'te TÜBİTAK doktora sonrası araştırma bursiyeri olarak bulundu. 2005-2010 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde İletişim Daire Başkanlığı'nda "Basın ve Tanıtım Uzmanı" unvanıyla görev yaptı. 2010-2012 yılları arasında İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi; 2012-2018 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Zihin haritalama ve gazeteciler için programlama dili konularında çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla ücretsiz atölyeler düzenlemektedir. Akademik ilgi alanları yeni medya, internet gazeteciliği, robot gazetecilik, gazeteciler için programlama dili, veri görselleştirme ve yeni medya etiği.

Prof. Dr. Emel Parlar Dal

Verdiği Ders: Uluslararası Örgütlerin Bilgi Düzensizliğiyle Mücadelesi

Özgeçmiş

Emel Parlar Dal Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde Prof. Dr. olarak çalışmaktadır. Lisansısını Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, yüksek lisansını sırasıyla Paris 1 Panthéon-Sorbonne (İşletme) ve Paris 3 Sorbonne-Nouvelle Üniversitesi (Avrupa Çalışmaları), doktorasını ise Paris 3 Sorbonne-Nouvelle Üniversitesinden Uluslararası İlişkiler alanından almıştır. The Graduate Institute of International and Development Studies/Geneva ve Oxford University St.Anthony’s College’da misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Şu an The Academy of Korean Studies tarafından desteklenen bir projenin yürütücüsü (2020- 2021) ve Jean Monnet Kürsü başkanıdır (2020-2023). Türk Dış Politikası, Küresel Yönetişim, Yükselen/Bölgesel/Orta ölçekli güçler, Türkiye-Ortadoğu İlişkileri hakkında çok sayıda SSCI yayını ve editörlüğünü yaptığı uluslararası kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Büyükelçi (E) Tacan İldem

Verdiği Ders: NATO'nun Dezenformasyonla Mücadele Stratejisi

Özgeçmiş

2020 Nisan ayına kadar NATO Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Büyükelçi Tacan İldem 2019 Londra Liderler Zirvesi kararı uyarınca NATO Genel Sekreteri tarafından oluşturulan ve hazırladığı rapor son Dışişleri Bakanlar toplantısında görüşülen Değerlendirme Süreci Uzmanlar Grubunda görev aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Büyükelçi İldem uzun meslek hayatında AGİT Daimi Temsilciliği, NATO Daimi Temsilciliği ve Lahey Büyükelçiliği görevlerinde Türkiye’yi temsil etti. Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Dişişleri Başdanışmanı ve Sözcüsü görevlerinde bulundu. Brüksel NATO Daimi Temsilciliğinde, Yeni Delhi, Vaşington ve Atina Büyükelçiliklerinde çeşitli kademelerde görev aldı. İldem İtalya Dayanışma Yıldızı Liyakat Nişanı ve Arnavutluk Devlet Şükran Madalyası sahibidir.