Konuşmacılar

Prof. Dr. Emre Erdoğan

Verdiği Dersler: Dezenformasyon: Temel Kavramlar & İnfodemi

Özgeçmiş

Emre Erdoğan İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm başkanıdır. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında doktora derecesi bulunan Erdoğan, akademi ve sivil toplumda çeşitli projelerde araştırmacı ve kıdemli danışman olarak görev yapmıştır. Araştırmaları siyasi katılım, dış politika ve kamuoyu, çocuk ve gençlerin refahı, metodoloji ve istatistiğe odaklanmaktadır. Türkiye'de gençlik, Suriyeli mülteci gençlerin entegrasyonu, ötekileştirme, kutuplaşma ve popülizm konularında çalışmakta ve yayınlar yapmaktadır.

Dr. Ş. Gökçe Gezer

Verdiği Ders: Güvenlik Sorunu Olarak Yalan Bilgi

Özgeçmiş

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Araştırma Görevlisi olan Dr. Gezer yüksek lisans eğitimini Koç Üniversitesi (2012), doktora eğitimini ise “Ortadoğu’da Toplumsal Güvenlik: Baas Dönemi Irak Örneği (1968-2003)” başlıklı tezi ile Kadir Has Üniversitesi’nde (2018) tamamlamıştır. Eleştirel güvenlik çalışmaları kapsamında kimlik ve toplumsal güvenlik konuları üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Doç. Dr. H. Akın Ünver

Verdiği Ders: Yanlış Bilgi ve Siber Güvenlik

Özgeçmiş

Akın Ünver Kadir Has Üniversitesinde Doçent Doktor olarak görev yapmakta ve çatışma araştırmaları, hesaplamalı yöntemler ve dijital kriz iletişimi alanlarında çalışmaktadır. Dr. Ünver Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezinde (EDAM) Siber Politikalar Araştırmacısı, Oxford Üniversitesi Technology and Global Affairs Merkezinde ve Alan Turing Enstitüsünde araştırmacı olarak çalışmaktadır. "Türkiye’nin Kürt Sorununu Tanımlama: 1990’dan Beri Söylem ve Siyaset" kitabının yazarıdır. Hesaplamalı Sosyal Bilimler Yaz Okulunun İstanbul organizatörüdür.

Doç. Dr. Sinan Alper

Verdiği Ders: Yanlış Bilginin Psikolojisi

Özgeçmiş

Sinan Alper, Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Siyasi/ahlaki tutumlar ve onların arkasındaki sosyal bilişsel süreçlerle ilgilenen, insan psikolojisi ve dünyada olup bitenler arasında bağlantı kurmayı amaçlayan Sinan Alper’in 20’ye yakın çalışması uluslararası dergilerde yayınlanmıştır. “Sağcılığın ve Solculuğun Psikolojisi: Farklı Dünyaların İnsanları” isimli kitabın yazarlarından olmakla birlikte, bilimsel psikoloji çalışmalarının bulgularını Twitter ve "Bu İnsanlar Neden Böyle?" Podcast programı üzerinden de geniş kitlelere iletmektedir.

Koray Kaplıca

Verdiği Ders: Yanlış Bilgiyle Mücadele Araçları

Özgeçmiş

Doğruluk kontrolü platformu Doğruluk Payı’nın şef editörü olan Koray Kaplıca, 2014 yılında kurulan İzlemedeyiz Derneği ve derneğin projesi Doğruluk Payı’nın kurucularından biridir. Daha öncesinde Doğruluk Payı’nda proje danışmanlığı ve editörlük görevi de üstlenen Kaplıca’nın doğruluk kontrolü (factchecking) alanında altı yıllık tecrübesi vardır. Halen Marmara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Kaplıca, Boğaziçi Üniversitesi’de siyaset bilimi alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir. Kaplıca’nın araştırma alanları arasında toplumsal hareketlerin kurum ve politikalara etki mekanizmaları ile medya ve siyaset ilişkisi yer almaktadır.

Doç. Dr. Suncem KOÇER

Verdiği Ders: Yanlış Bilgi ve Dayanıklılık

Özgeçmiş

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünde, yüksek lisans derecesini Arkansas Üniversitesi Antropoloji bölümünde tamamladı. Doktora derecesini Indiana Üniversitesi’nde Çift Ana Dal olarak İletişim & Kültür ile Antropoloji bölümlerinde bitirdi. 2013 yılından beri Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde görev yapmaktadır. Güncel araştırma konuları iletişim ve antropoloji disiplinlerinin kesişiminde siyasal iletişim, haber kültürü, dijital medya söylemleri ve mezenformasyon konularına odaklanmaktadır. Kadir Has Üniversitesi’nde verdiği dersler arasında Sosyal Bilimlerde Anahtar Kavramlar, Dünya Medeniyetleri Tarihi, İkna ve Propaganda, Kişiler arası İletişim, Etkili Konuşma, İletişim Kampanyaları ve Medya Politikaları ve Siyaset dersleri bulunmaktadır.

Doç. Dr. Bilge NARİN

Verdiği Ders: Dijitalleşme ve Yanlış Bilgi

Özgeçmiş

Bilge Narin halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde doçent doktor olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölümünde; doktora ve yüksek lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalında tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları programında ikinci yüksek lisans eğitimini 2017 yılında bitirdi. 15 Mart 2017 - 15 Mart 2018 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerinde Massachusetts Üniversitesi/Amherst'te TÜBİTAK doktora sonrası araştırma bursiyeri olarak bulundu. 2005-2010 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde İletişim Daire Başkanlığı'nda "Basın ve Tanıtım Uzmanı" unvanıyla görev yaptı. 2010-2012 yılları arasında İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim görevlisi; 2012-2018 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Zihin haritalama ve gazeteciler için programlama dili konularında çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla ücretsiz atölyeler düzenlemektedir. Akademik ilgi alanları yeni medya, internet gazeteciliği, robot gazetecilik, gazeteciler için programlama dili, veri görselleştirme ve yeni medya etiği.

Prof. Dr. Emel Parlar Dal

Verdiği Ders: NATO ve Yanlış Bilgi

Özgeçmiş

Emel Parlar Dal Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde Prof. Dr. olarak çalışmaktadır. Lisansısını Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, yüksek lisansını sırasıyla Paris 1 Panthéon-Sorbonne (İşletme) ve Paris 3 Sorbonne-Nouvelle Üniversitesi (Avrupa Çalışmaları), doktorasını ise Paris 3 Sorbonne-Nouvelle Üniversitesinden Uluslararası İlişkiler alanından almıştır. The Graduate Institute of International and Development Studies/Geneva ve Oxford University St.Anthony’s College’da misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Şu an The Academy of Korean Studies tarafından desteklenen bir projenin yürütücüsü (2020- 2021) ve Jean Monnet Kürsü başkanıdır (2020-2023). Türk Dış Politikası, Küresel Yönetişim, Yükselen/Bölgesel/Orta ölçekli güçler, Türkiye-Ortadoğu İlişkileri hakkında çok sayıda SSCI yayını ve editörlüğünü yaptığı uluslararası kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Dr. Ziya Meral

Verdiği Ders: NATO, Rusya ve Güvenlik

Özgeçmiş

Dr. Ziya Meral, Birleşik Krallık Kraliyet Harp Akademisi Sandhurst Tarihi Analiz ve Çatışma Araştırmaları Merkezi'nde Kıdemli Araştırmacı olarak çalışmaktadır. Yine İngiltere'de olan dünyanın önde gelen savunma ve güvenlik think-tanklerinden olan Kraliyet Birleşik Kuvvetler Enstitüsü'nde (RUSI) Kıdemli Araştırmacıdır. NATO Savunma Koleji, West Point Askeri Akademisi, Avrupa Komisyonu, ABD Dışişleri Bakanlığı, İngilitere Savunma Bakanlığı gibi savunma ve dış siyaset kurumlarında konuşmalar yapmış, yetkili makamlara danışmanlıkta bulunmuştur. Dünyanın birçok yerinde akademik ve diplomatik konferanslarda sunum yapmış, STK ve think tankler ile ortak projeler yürütmüştür. Bunlara Lübnan, Gana ve İngiltere'de etkinlikleri yapılmış olan Boko Haram, IŞİD ve Al Shabaab karşılaştırmalı din ve şiddet projesi de dahildir. Doktorasını Cambridge Üniversitesi'nden siyaset bilimi üzerine almış, Londra Ekonomi Okulu'nda sosyoloji alanında ve Filipinler'de teoloji alanında yüksek lisans programları tamamlamıştır. Aralarında Nijerya, Lübnan, Çin, İsrail, İran, Mısır olan geniş bir coğrafyada saha çalışmaları yapmış ve eğitim programlarına katılmıştır. En son kitabı, Şiddet Dini Nasıl Ekiler: Afrika ve Orta Doğu'da İnanç ve Çatışma, Cambridge Üniversitesi Yayınları tarafından basılmıştır.

Tacan İldem

Verdiği Ders: NATO 2030: Yeni Bir Çağ İçin Birliktelik

Özgeçmiş

Geçtiğimiz Nisan ayına kadar NATO Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Büyükelçi Tacan İldem 2019 Londra Liderler Zirvesi kararı uyarınca NATO Genel Sekreteri tarafından oluşturulan ve hazırladığı rapor son Dışişleri Bakanlar toplantısında görüşülen Değerlendirme Süreci Uzmanlar Grubunda görev aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Büyükelçi İldem uzun meslek hayatında AGİT Daimi Temsilciliği, NATO Daimi Temsilciliği ve Lahey Büyükelçiliği görevlerinde Türkiye’yi temsil etti. Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Dişişleri Başdanışmanı ve Sözcüsü görevlerinde bulundu. Brüksel NATO Daimi Temsilciliğinde, Yeni Delhi, Vaşington ve Atina Büyükelçiliklerinde çeşitli kademelerde görev aldı. İldem İtalya Dayanışma Yıldızı Liyakat Nişanı ve Arnavutluk Devlet Şükran Madalyası sahibidir.